Man met vinger op laptop toets met waarschuwing op sherm van gevaar

Disclaimer- Voorwaarden voor deze website

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cvanstam.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Www.cvanstam.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Www.cvanstam.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Www.cvanstam.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en of op andere wijze worden gebruikt, hetzij geheel hetzij ten dele, in welke vorm dan ook, tenzij dit geschiedt voor de volgende doeleinden:


Persoonlijk gebruik

De inhoud van deze site mag worden gekopieerd, hetzij geheel hetzij ten dele, indien de informatie uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd is.

 
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, overgedragen of opgeslagen op welke andere website of in welk ander elektronisch systeem dan ook.

Www.cvanstam.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Wanneer er links naar websites van derden wordt weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Www.cvanstam.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door www.cvanstam.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.